x

Menu

x

Koleksi Saya

Awewe Sapi DagingArtist : Doel Sumbang


ngaku manusia modern
berkarier penuh obsesi
hayang jadi lalaki
jaman emansipasi
bari manehna teu ngarti
 
bisnis beurang peuting
bisnis naon duka teh teing
salaki di imah
ngajaga tulak panto
budak diasuh
cukup ku suster jeung babu
 
hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah
ngarepkeun ti salaki duitna teu cukup wae
emas berlian renceum ngaku bati tina bisnis
padahal hadiah ti rupa-rupa buaya
 
awewe nu kieu lain awewe modern
tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
nganut emansipasi kaluar tina aturan
montong ngawalan kodrat
bisi ngadon jadi bejad