x

Menu

x

Koleksi Saya

Ole SiohArtist : Lagu Maluku


Ole sioh, sayang la di lale
Apa tempo, bale la kembali
Ingat Ambon, tanah tumpa darah
Lagi ibu, bapa dan saudarah

Mana kala beta sakit
Hati beta tra senang
Duduk murung serta tangis
air mata tumpalah
bale muka kanan kiri
Mama papa tra ada
Siapa siapa tolong beta
Beta ini asinglah

Ole sioh, sayang la di lale
Apa tempo, bale la kembali
Ingat Ambon, tanah tumpa darah
Lagi ibu, bapa dan saudarah

Ambon tanah jang kucinta
Meski hina rupamu
Beta tidak akan lupa
Slama hajat hidupku
Beta ingin mau pulang
Asal pandjang umurku
Asal sadja Tuhan sajang
Lagi ada serta-ku

Ole sioh, sayang la di lale
Apa tempo, bale la kembali
Ingat Ambon, tanah tumpa darah
Lagi ibu, bapa dan saudarah

sumber : laguambon.blogspot.com