x

Menu

x

Koleksi Saya

Kahayang KeukeuhArtist : Darso


Mimitina iseng
kureuseup ngaheureuyanna
Geugeut ka geulisna
Gereget kan bodina
 
Tina iseng kalah manteung
tina heureuy asup kana hate
tungtungna kuring bebeakan
 
Ngabelaan nganjuk ngahutang
mahugi hayang kapake
lindeuk - lindeuk japati
rek dicium mah hararese
 
Usaha anu can hasil
kaburu beakeun modalna
rek ngalamar teu boga duit
 
Kuring nu ngoleang
manehna kabandang batur
cinta nu kapakan
hate kuring kakalayangan
 
Kahayang teu kahontal
manehna kawin jeung batur
hate anu peurih
ceurik ceurik ku nalangsa
 
Duriat pageuh
kahayang keukeuh
ngalamun teu paruguh
nunggu randana
 
http://liriksunda.blogspot.com/search/label/Darso