x

Menu

x

Koleksi Saya

Maripi ( Engklak Engklakan )Artist : Darso


Gunung tampa tutugan
 
Gunung Galunggung kapungkur
Gunung Sumedang katunjang
Talaga Soka wayahna
 
Rangecik di tengah leuweung
Rakun di sungkun sumoreang
Hanteu di teang
Tarima raga wayahna rangecik
ti tengah leuweung
 
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
 
Burudul menak ti Kidul
Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Di rarawat hoe wulung
 
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
 
Berebet menak ti kaler
Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Di rarawat hoe loreng
 
Dadap cangkring dina gawir
Ngajajar pa antai antai
Mana gening
Awi temen awi gombong
Daunna pating arurag
 
Ka tebak ku angin bajra
Leuleus raden
ngilicir di sada henteu ting koceak
Pating koceak
Koreak pating koceak
 
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
 
Torojol menak ti Kulon
Gotongan dog dog kaliwon
Tatak kendang kulit Bagong
Dirarawat hoe wolong
 
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
 
Burudul menak ti Kidul
Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Di rarawat hoe wulung
 
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
 
Berebet menak ti kaler
Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Di rarawat hoe loreng
 
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
 
http://liriksunda.blogspot.com/search/label/Darso