x

Menu

x

Koleksi Saya

Kuring Bogoh Ka ManehnaArtist : Jafunisun


Dina mimitina kuring papanggih jeung manehna.
Euweuh pisan rasa nu matak kabina-bina.

Dina mimitina kuring pependak jeung meneh na.
Saukur ngarasa rasa nu matak biasa.

Ngan teuing ayeuna kuring ngarasa bogoh.
Ayeuna kuring ngarasa sono.
Kudu dinyatakeun, ku maneh dengekeun, kuring rek nyarita.

Kuring bogoh ka manehna.
Ngan maneh tong sok bebeja.
Bisi engke si etana kalahkah baeud.

Kuring bogoh ka manehna.
Ngan maneh tong waka bebeja.
Pasti engke kuringna nu ngarasa eraeun.

Kuring bogoh ka manehna.
Ngan maneh ulah waka bebeja.
Keun wae kuring ke nu nyarios soranganeun.

source: jafunisun.blogspot.com