x

Menu

x

Koleksi Saya

Hariring KuringArtist : Nining Meida


Tengah peuting keur jemplang jempling
Kuring nyaring, teu geunah cicing
Hate melang, sumoreang
Buah ati, lawas teu patepang
 
Cuang cieung, kuring sorangan
Nenggeulis cik pangumbaraan
Lieuk dengen lieuk lain
Laya pisan kesan pamunangan
 
Rek sasambat ka saha nya nyambat
Suwung dulur, walurat sobat
Sangsang badan, nitipkeunnya diri
Iwal ti ka Gusti hyang widhi
 
Hiliwirkeun, duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Kajungjunan nu ngantosan
Kawih ati nu keur rungsing pusing
 
Tengah peuting keur jemplang jempling
Kuring nyaring, teu geunah cicing
Hate melang, sumoreang
Buah ati, lawas teu patepang
 
Rek sasambat ka saha nya nyambat
Suwung dulur, walurat sobat
Sangsang badan, nitipkeunnya diri
Iwal ti ka Gusti hyang widhi
 
Hiliwirkeun, duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Kajungjunan nu ngantosan
Kawih ati nu keur rungsing pusing
Kawih ati nu keur rungsing pusing
 
http://liriksunda.blogspot.com/search/label/Nining%20Meida%20S