x

Menu

x

Koleksi Saya

DurmaArtist : Pupuh Sunda


Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus di pasti ku jangji
Mun tacan laksana numpes musuh sarakah
Henteu niat seja balik najan palastra
Mati di medan jurit.

sumber : bandung.eu