x

Menu

x

Koleksi Saya

GambuhArtist : Pupuh Sunda


Kutan kitu ari maung
Simana kaliwat langkung
jalmi jalmi warni warni
Seueur anu ngoplok bujur
Bawaning sieun di kokos.