x

Menu

x

Koleksi Saya

Juru DemungArtist : Pupuh Sunda


Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning Anu Agung
Ku kersaning Anu Agung
Geus pinasti panggih
Geus pinas
tigeus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung.