x

Menu

x

Koleksi Saya

MagatruArtist : Pupuh Sunda


Coba teguh naon nu sukuna tilu
Panon opat henteu galib
Leumpangna rumanggieung laun
Éstuning ku matak watir
Dongko bari oho-oho

Review

Guru Wilangan dan Guru Lagu: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o