x

Menu

x

Koleksi Saya

MaskumambangArtist : Pupuh Sunda


Hey barudak kudu mikir tileuleutik,maneh kahutangan,
ka kolot ti barang lahir,
nepi ka ayeuna pisan.

Review

Pupuh Maskumambang menggambarkan rasa nelangsa, sedih ke hati terdalam. Guru Wilangan dan Guru Lagu : 12-i, 6-a, 8-i, 8-a.