x

Menu

x

Koleksi Saya

MijilArtist : Pupuh Sunda


Mesat ngapung putra sang Arimbi,
Jeung mega geus awor,
Beuki lila beuki luhur bae,
Larak lirik ningali ka bumi,
Milari kang rai,
Pangeran Bimanyu.

Review

Pupuh Mijil menggambarkan kesedihan disertai harapan besar. Guru Wilangan dan Guru Lagu: 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.