x

Menu

x

Koleksi Saya

WirangrongArtist : Pupuh Sunda


Deudeuh teuing nu prihatin
Rukmantara keur ka bendon
Sedih manahna kalangkung
Henteu eureun eureun nangis
Angkat sakaparan paran
kawas anu eukeur gundam.

Review

Pupuh Wirangrong menggambarkan rasa malu oleh tingkah sendiri. Guru Wilangan dan Guru Lagu: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a