x

Menu

x

Koleksi Saya

PucungArtist : Pupuh Sunda


Utamana jalma kudu rea batur
Keur silih tulungan
Silih titipkeun nya diri
Budi akal lantaran ti pada jalma

Review

Pupuh Pucung menggambarkan nasihat, mengingatkan agar tidak bernasib menyedihkan. 12-u,6-a,8-e,12-a