x

Menu

x

Koleksi Saya

SinomArtist : Pupuh Sunda


Sinom nu jadi piwulang
Piwulang ka murang kalih
Anu eukeur sarakola
Mambrih salamet nya diri
Ingetkeun beurang peuting
Tungkus dina jero kalbu
Keur conto salalawasna
Kaitkeun di jero ati
Ulah pisan hirup tinggal tiwiwaha

Review

Pupuh Sinom menggambarkan rasa bahagia dan sayang. Guru Wilangan dan Guru Lagunya : 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a