x

Menu

x

Koleksi Saya

Manusa Peragan DewaArtist : Dek Ulik


nenten wenten jatma 
sane sempurna 
ring jagate 
stata medue 
kaon ring angga 
punika manusa 

manah sane kaon 
punika bhuta ngerebeda 
kayun sane becik 
punika dewa sane metangi 

rwa bhineda ne 
pastika stata medampingan 
kasorang bhuta ring angga 
mangda peragan dewa nyekala 

cihne iye i manusa 
makta peragan ida batara 
stata mekardi becik 
iriki ring mercapada 

bakti ring Hyang Widhi 
tresna ring sameton 
asih ring beburon 
lan entik-entik an 
kedasarin antuk Tri Kaya Parisudha 

rwa bhineda ne 
pastika stata medampingan 
kasorang bhuta ring angga 
mangda peragan dewa nyekala 

cihne iye i manusa 
makta peragan ida batara 
stata mekardi becik 
iriki ring mercapada 

bakti ring Hyang Widhi 
tresna ring sameton 
asih ring beburon 
lan entik-entik an 
kedasarin antuk Tri Kaya Parisudha