x

Menu

x

Koleksi Saya

Tri Hita KaranaArtist : Dek Ulik


astungkara ring sajeroning 
umat Hindu Dharma se-Bali 
naweg titiang druwaning sampun 
ngardiang 
tembang puniki 
maka kirang langkung 
nunas pangampura 

kawentenan jaman kaliyuga 
mangawinang lali i manusa 
sakewala sampunang nyen kanti 
iraga 
engsap tur lali 
tekenin pasawitra 

ngiring tincapang Sradha Bakti 
ring Sang Hyang Widhi 
becik masawitra 
saling tulung 
asah asih asuh 

jaga lestariang 
sayan asri ring palemahan 
malarapan antuk Yadnya Suci 
ngiring margiang Tri Hita Karana 

kawentenan jaman kaliyuga 
mangawinang lali i manusa 
sakewala sampunang nyen kanti 
iraga 
engsap tur lali 
tekenin pasawitra 
ngiring tincapang Sradha Bakti 
ring Sang Hyang Widhi 
becik masawitra 
saling tulung 
asah asih asuh 
jaga lestariang 
sayan asri ring palemahan 
malarapan antuk Yadnya Suci 
ngiring margiang Tri Hita Karana