x

Menu

x

Koleksi Saya

Suksma Hyang WidhiArtist : Dek Ulik


Ida Sang Hyang Surya 
sueca nyunarin 
jagate sadina-dina 
Ida Sang Hyang Bayu 
ngampehang angine 
nguripin sekancan sane meurip 

titiang manusa 
ngaturang suksma 
ring sane sampun kepicayang 
antuk sembah bakti 
ring Ida Hyang Widhi 
saking manah 
suci tur nirmala 

Suksma Hyang Widhi 
punika atur titiang 
Suksma Hyang Widhi 
antuk sane sampun kepica 
Suksma Hyang Widhi 
punika atur titiang 
Suksma Hyang Widhi 
antuk sane sampun kepica 

nenten surut-surut 
manahe meyadnya 
ring sekala 
taler ring niskala 
ngiring ngawit mangkin 
sareng sami muspa 
cihne bakti ring Ida Hyang Widhi 

Suksma Hyang Widhi 
punika atur titiang 
Suksma Hyang Widhi 
antuk sane sampun kepica 
Suksma Hyang Widhi 
punika atur titiang 
Suksma Hyang Widhi 
antuk sane sampun kepica