x

Menu

x

Koleksi Saya

Pura Rambut SiwiArtist : Dek Ulik


Sugra pakulun singgih Batara Sakti 
sane ngardi Pura Rambut Siwi 
rambut suci Ida pinaka bukti 
kasungsung mangkin 
umat hindu se-Bali 

petoyan Ida 
Buda Manis Prangbakat 
pemedek sami 
tangkil ngaturang bakti 
jagi nunas 
Wangsupadan Ida 
mangda prasida 
rahayu jagate sami 
mangda prasida 
rahajeng jagate sami 

Pura Rambut Siwi 
pura kahyangan suci 
druwen jagat 
sameton Hindu ring bali 
Pura Rambut Siwi 
pura kahyangan suci 
ngiring jaga lestariang 
tetamian Sang Hyang Widhi 
pelingihan Ida 
Ratu Danghyang Nirartha 

petoyan Ida 
Buda Manis Prangbakat 
pemedek sami 
tangkil ngaturang bakti 
jagi nunas Wangsupadan Ida 
mangda prasida 
rahayu jagate sami 
mangda prasida 
rahajeng jagate sami 

Pura Rambut Siwi 
pura kahyangan suci 
druwen jagat 
sameton Hindu ring bali 
Pura Rambut Siwi 
pura kahyangan suci 
ngiring jaga lestariang 
tetamian Sang Hyang Widhi 
pelingihan Ida 
Ratu Danghyang Nirartha